સ્ટ્રેસ અકા..

* એટલે કે તણાવ. ખબર નહી પણ કેમ આ શબ્દ મારી પાછળ પડી ગયો લાગે છે! શનિવારે NRC સેશનમાંથી આવ્યા પછી જમણા પગનાં મસલ્સ થોડા ખેંચાઇ ગયા અને એ તણાવે મને ચાર દિવસ દોડવામાંથી બાકાત રાખ્યો. સાથે-સાથે, ન દોડવાથી મગજ પર ન દોડવાના ભારથી દોડવાથી જે તણાવ મુક્ત થવાતું હતું એય અટકી પડ્યું (આ વાક્યથી તમને સ્ટ્રેસ પડ્યો હોય તો માફ કરજો ;)). ના ચાલે, આ સ્ટ્રેસ દૂર થવો જ જોઇએ. એ માટે હવે ફરી પાછું બે-ત્રણ દિવસથી પડતું મૂકાયેલું વાંચન (હવે લાગે છે કે એકાદ મોટિવેશનલ પુસ્તક પણ વાંચવું પડશે) વત્તા પેન્ડિંગ પ્રોગ્રામિંગ પણ હાથમાં લીધું છે. સામાન્ય રીતે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હું સ્ટ્રેસ અનુભવતો નથી, પણ આજ-કાલ આવું વધુ બનવા માંગ્યું છે એ કદાચ વધતી ઉંમરનો પ્રતાપ લાગે છે.

પણ, કાલે ફરી પાછું દોડવાનું છે, એ વાત યાદ આવવાથી જ મારો સ્ટ્રેસ ઓછો થઇ ગયો અને આ નાનકડી (દરેક પોસ્ટની જેમ) લખાઇ ગઇ છે.

2 thoughts on “સ્ટ્રેસ અકા..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.