૧લી એપ્રિલ, વરસાદ અને મૂર્ખતા

* આ પોસ્ટને ‘અપડેટ્સ – xx’ જેવો ક્રમાંક આપી શકાત, પણ, થયું કે અપડેટ્સ પોસ્ટ તો રવિવારે જ લખાય એટલે સોમવારની આ પોસ્ટને અલગ શીર્ષક આપવામાં આવ્યું.

* સવાર-સવારમાં જ ‘વોટ્સ એપ’ પરથી જ એપ્રિલ ફૂલ બનવાનું શરુ થઇ ગયું હતું. (એક તો ૧લી તારીખ, સોમવાર અને એપ્રિલ ફૂલ! એટલે મગજ ઠેકાણે ના રહે એ સ્વાભાવિક છે!) બપોર પછી બીજી બે જાળમાં ઝડપાયો અને છેવટે ‘he he, ha ha’ એવા સંદેશાઓ મોકલી મનને વાળી દીધું 😉 વર્ષો પહેલાં લોકો ખરેખર એપ્રિલ ફૂલ બનાવતા. ખાસ કરીને છાપાંઓમાં આ બાબતે જબરી સ્પર્ધા ચાલતી. પછી, ટીવી આવ્યું, પછી SMS, બ્લોગ, ફેસબુક, વોટ્સ એપ અને આવતી સાલ ખબર નહી શું આવશે? પણ, એક વાત એમની એમ રહી. બિચારી પ્રજા દર વર્ષે મૂર્ખ બને છે અને બનતી રહેશે.

* આજે અહીં બપોર પછી વરસાદના સારા એવા ઝાપટાંઓ પડી રહ્યા છે. એપ્રિલમાં વરસાદ? મારા માટે તદ્ન નવાઇની વાત છે. છત્રી તૈયાર કરવી પડશે.

* અને વાસ્તવમાં, આજે હું તદ્ન મૂર્ખ બન્યો. એ વિશે વિગતે લખતો નથી, પણ લોકોની મૂર્ખાઇનો ભોગ બનતા-બનતા રહી ગયો. અરર, મોટા (ઉંમરમાં) લોકોમાં પણ તેમનાં સંતાનો જેટલી પણ સમજ કેમ હોતી નથી?

2 thoughts on “૧લી એપ્રિલ, વરસાદ અને મૂર્ખતા

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.