નવી પોસ્ટ લખવા માટેના સૂચનો

* અત્યારે કર્ણાટકમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે (એટલે કે ધ્વનિ પ્રદૂષણનો) એટલે મને પણ તમારા દ્વારા મતદાન કરાવવાની ઇચ્છા થઇ ગઇ છે. તો મારે નવી પોસ્ટ્સ કયા વિષય પર લખવી જોઇએ એ માટે નીચે નાનકડું ‘પોલ’ રાખવામાં આવેલ છે. સર્વ વાચકોએ પોતાની વિવેકબુધ્ધિથી કોઇનાથી પણ દોરવાયા વગર (કે ઘરના ઘરની લાલચમાં આવ્યા વગર) કિંમતી અને પવિત્ર મત આપવા વિનંતી 😉

ખાસ નોંધ: … આ વાક્ય કારણ વગર ઉમેરવામાં આવ્યું છે …

5 thoughts on “નવી પોસ્ટ લખવા માટેના સૂચનો

  1. અત્યારે “બ્લોગ બાબાની લીલાઓ” સૌથી દેખાય આગળ છે !! આશ્ચર્ય !! અને અપડેટ્સને એક-પણ મત નથી !! ડબલ આશ્ચર્ય !!

    (નોંધ-મારો કિંમતી અને પવિત્ર મત મેં કોને આપ્યો છે તે પુછવું નહી.)

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.