અપડેટ્સ – ૯૧

* હેલ્લો મુંબઇ! એટલે કે LBTના વિરોધમાં બંધ રહેલ મુંબઇ!!

* લાગે છે કે જ્યાં સુધી ‘સેટ’ નહી થઇએ ત્યાં સુધી બ્લોગિંગ બંધ રહેશે, કારણ કે હજી ઢગલાબંધ ખરીદી બાકી છે, ઓફિસનું કામ-કાજ જોર-શોરથી ચાલે છે અને આ બાજુ બધી દુકાનો બંધ છે. સૌથી મોટી વાત – ઇન્ટરનેટનું કનેક્શન લઇ લેવામાં આવ્યું છે (જોકે જોડાણ હજી બાકી છે!).

* મુંબઇને પણ બીજા શહેરોની સુસ્તતાનો ચેપ લાગ્યો લાગે છે. પ્લમ્બર્સ, ઇલેક્ટ્રીશીઅન વગેરે આરામથી કામ કરે છે.

* અને, કવિન મજામાં છે એટલે અમે પણ મજામાં છીએ. આવતા અઠવાડિયે જુહુ બીચ પર દોડવાનો ભવ્ય કાર્યક્રમ છે. જો સફળ થશે તો, અહીં જણાવીશ અથવા એમ સમજી લેવું કે કાર્તિકે એલાર્મ મિસ કરી 🙂

 

Advertisements

One thought on “અપડેટ્સ – ૯૧

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s