કેલિડોસ્કોપ

* વર્ષોથી અમારી ઇચ્છા હતી કે અમારી પાસે એક કેલિડોસ્કોપ હોય. કારણ કે, જ્યારે અમે નાનાં હતાં ત્યારે અમને એ બહુ ગમતુ હતું. મોટાભાગે મેળા દરમિયાન ખરીદવામાં આવતું હતું અને થોડા સમય પછી તેનું ડિસેક્શન કરવામાં આવતું હતું. થોડા સમય પહેલાં જ્યારે અમે અમદાવાદ ગયા હતા, ત્યારે પરિમલ ગાર્ડન રોડ પર કેલિડોસ્કોપ લઇને બેઠેલા ફેરિયા જોયા જે રિક્ષા સડસડાટ જતી રહેવાના કારણે ‘મિસ’ થઇ ગયા! હવે, આ વખતે જ્યારે અમદાવાદની એક કલાકની માઇક્રો મુલાકાત લીધી, ત્યારે યાદ રાખીને કેલિડોસ્કોપ લેવામાં લઇ લેવામાં આવ્યું (રુપિયા ૪૦ રોકડા), આ દરમિયાન, એક સરસ ‘એપ’ થી કામ ચલાવ્યું (ફ્રી અને ઓપનસોર્સ એપ છે), જે પણ સરસ નીકળી.

કેલિડોસ્કોપ

અને ત્યારબાદ,

સાચું કેલિડોસ્કોપ

મિશન પૂર્ણ!

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s