આજનું સત્ય

તમામ તસવીરો ગુગલ-નેટ પરથી લીધેલ છે

.. આવું લખાણ બ્લોગની લગભગ દરેક પોસ્ટ પર લખતાં લોકોને ખબર નથી કે તેમનું ‘લખાણ પણ નેટ પરથી લીધેલ છે’ એવું અમને ખબર છે! 😀

8 thoughts on “આજનું સત્ય

  1. હમણાં જ એક ક્લાયન્ટ ની સાઈટ માટે થોડી ઈમેજો ખરીદી. કુલ 75 USD થયા માત્ર 2 ઈમેજ ના 🙂 .પણ શું કરીએ કોઈ ની ઈમેજ એમ ને એમ તો વાપરી ના શકાય. અને આ વિરલાઓ કોઈ ની પણ ઈમેજો મજા થી વાપરી લે…

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.