સાયલન્ટ મોડ

* થોડા દિવસ માટે આ બ્લોગ સાયલન્ટ મોડમાં છે (અને હજુ થોડા દિવસ માટે આમ જ રહેવાની શક્યતા છે!). એટલે કે, હું બ્લોગર્સ બ્લોક વાળી પરિસ્થિતિમાં છું એમ પણ કહી શકાય 🙂

Advertisements

2 thoughts on “સાયલન્ટ મોડ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.