અપડેટ્સ – ૧૦૦

* ૧૦૦મી અપડેટ્સ! યાય!

* ગયું અઠવાડિયું આખું બીઝી-બીઝી રહ્યો. માત્ર શુક્રવારે થોડું પેટ ખરાબ થયું, જેના કારણે શનિવારનો રનિંગ કાર્યક્રમ રદ થયો, પણ પછી રવિવારે છેક ખારઘર (મને એમ કે ખાર અને ખારઘર જોડે-જોડે છે!) જઇને સરસ રનિંગ કરવામાં આવ્યું. સાયકલિંગ પણ અઠવાડિયામાં સારા પ્રમાણમાં કરવામાં આવ્યું. આ અઠવાડિયું પાછું કોરું જશે એવું દેખાઇ રહ્યું છે!

* વીક-એન્ડમાં બીજી ઢગલાબંધ ખરીદીઓ પણ કરવામાં આવી (ie કપડાંઓ વગેરે) અને શનિ-રવિ કવિનને દાદા-દાદી જોડે મજા આવી ગઇ.

* અને, આ સિવાય કોઇ બીજા નોંધપાત્ર અપડેટ્સ નથી કે પછી લખવા જેવા લાગતા નથી! આજ-કાલ બીજા ગુજરાતી બ્લોગ્સ કે સમાચાર પણ વાંચવાનો વધુ સમય મળતો નથી. હા, ગુજરાત સમાચાર – અમે તો તમારા નિયમિત વાચક છીએ 😉

One thought on “અપડેટ્સ – ૧૦૦

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.