ફિલમો: આફ્રો સમુરાઇ (૨૦૦૭, ૨૦૦૯)

* સાદી ભાષામાં કહીએ તો ‘જેને આફરો ચડેલો છે તેવો સમુરાઇ યોદ્ધો’. વિસ્તૃત વર્ણન કરીએ તો ૧૮+ પ્રમાણપત્ર ધરાવતી સરસ જાપાનીઝ એનિમેશન ફિલ્મ.

આ ફિલમ વિશે ક્યાંક મેં લખ્યું છે કે નહી તે યાદ નથી, કારણ કે મને તે ફિલમ ટેગમાં મળ્યું નહી. ગઇકાલે તેની ટીવી મિની સીરિઝ જોઇ અને પહેલી ફિલમ જોઇ ત્યાર પછી યાદ આવ્યું કે યાર, આપણે હમણાં તો જોએલી ફિલમો વિશે લખતાં જ નથી. તો થઇ જાય એક પોસ્ટ.

પહેલાં મેં ૨૦૦૯ની ‘આફરો સમુરાઇ: રીસરકશન’ જોયેલી ત્યારે વાર્તા થોડી અધૂરી-અધૂરી લગતી હતી, પછી ખબર પડી કે ઓહ, આ તો બીજો ભાગ છે 😉 ક્યાંકથી પહેલો ભાગ મળ્યો, ત્યારે મજા આવી ગઇ. જાપાનીઝ સમુરાઇ કલ્ચર વત્તા ટેકનોલોજી વત્તા મારા-મારી-કાપ-મ-કાપીનું મસ્ત મિક્ષચર. આફરો તેનાં પપ્પાની હત્યાનો બદલો લેવા માટે મેદાને પડે છે અને તેમાં જ તે તેનાં કુટુંબ જેવા લોકોની હત્યા થતાં રોકી શકતો નથી, આ તેની મુખ્ય થીમ છે. આફરોએ “નંબર ૧ માથાની પટ્ટી” (‘નંબર ૧ હેડ બેન્ડ’નું ગુજરાતી) લેવા માટે ઘણાં બધાં લોકોનો સામનો કરવો પડે છે અને અંતે? જુઓ તમારી નજીકનાં લેપટોપ પર. સેમ્યુઅલ જેક્સનનો અવાજ હોય ત્યારે ફિલમ સરસ જ હોય.

# IMDB કડીઓ:
૧. http://www.imdb.com/title/tt0465316/
૨. http://www.imdb.com/title/tt1265998/
૩. અને ઓહ, વિકિઆ ફેન પોર્ટલમાંથી વ્હાલી સિઓ: http://afrosamurai.wikia.com/wiki/Sio 🙂

PS: આ ૧૮+ફિલમો છે, નાનાં બાબાઓએ જોવી નહી.

Advertisements

2 thoughts on “ફિલમો: આફ્રો સમુરાઇ (૨૦૦૭, ૨૦૦૯)

  1. ‘PS: આ ૧૮+ફિલમો છે, નાનાં બાબાઓએ જોવી નહી.’
    લે …. કર વાત ! બાબાઓ પણ કાર્તિકને વાંચે છે …. 🙂

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s