વૉક ફોર બ્લોગબાબા!

* બ્લોગબાબા સીરીઝ ઇઝ બેક!

મને ક્યાંક કહેવામાં આવ્યું કે ‘ટેક અ વૉક’ તો, પછી અમે કેમ ન ચાલીએ? કેમ ન દોડીએ? કેમ ન ઉડીએ? તો હવે, અમદાવાદ-સાબરમતી મેરેથોન સુધી દરરોજ એક કિલોમીટર હું ચાલીશ (રનિંગ અને સાયકલિંગની સાથે-સાથે) અને જેટલા કિલોમીટર થાય એટલા પૈસા (હા, રુપિયા નહી) બ્લોગબાબાના ખાતામાં જમા કરાવીશ. તમે પણ આ નેક-ઉમદા કાર્યમાં મદદ કરીને તમારો યથાશક્તિ ફાળો શકો છો. કેવી રીતે? તમે ચાલેલા કિલોમીટરના પૈસા પણ હું આપીશ તેવી ખાતરી આપું છું.

તમે આ ફોર્મમાં તમારી વિગતો ભરી અપડેટ કરતાં રહેજો. યાદ રાખજો, છેલ્લી તારીખ છે – ૦૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૪!

આભાર.

PS: બાબાજી કી જય હો!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.