નવું માઉસપેડ

* ઘણાં વખતથી નવું માઉસપેડ લેવાની ઇચ્છા હતી તો ગઇકાલે તે પૂરી થઇ. તંત્રા ટી-શર્ટથી તો મારાથી જાણીતી છે જ, માઉસપેડ મારા માટે નવું છે.

મસ્ત છે ને? 🙂

Advertisements

One thought on “નવું માઉસપેડ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s