ડ્યુઆથલોન

* .. અથવા duathlon માટે નોંધણી કરાવવામાં આવી છે. ગઇકાલે ૭૭ કિલોમીટર સાયકલ કર્યા પછી સાયકલને જરા સર્વિસમાં આપવી પડશે. અત્યારે સવાલ માત્ર એ કે ડ્યુઆથલોનમાં જવા માટે મારે ૫૦ થી ૬૦ કિલોમીટર સાયકલિંગ જવા માટે (નવી મુંબઇ) અને એટલું જ પાછાં ફરતાં કરવું પડશે એટલે અત્યારથી જ ટેન્શન થઇ ગયું છે. સમય ઓછો છે અને કામ વધુ છે. જોડે ૨૧ કિલોમીટર રનિંગ છે. જે પણ મજાની વસ્તુ છે.

* આ ઇવેન્ટનું GPS રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવશે.

* આ વાત ઉપરથી, દુનિયાભરમાં થયેલ રનિંગ-સાયકલિંગનો હીટ મેપ. બિચારું ભારત.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.