બ્લડી મન્ડે

* બ્લડી મન્ડે કેમ? કારણ કે, આજે મારું અમૂલ્ય લોહી ટેસ્ટ માટે લેવામાં આવ્યું છે,

… અને આજે સોમવાર પણ છે 🙂

Advertisements

One thought on “બ્લડી મન્ડે

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.