છેલ્લી પરીક્ષા

* મારી આદત-ટેવ કવિનને વારસાગત મળી હોય એમ લાગે છે. અમને બન્નેને છેલ્લી પરીક્ષા બાકી હોય ત્યારે રમવાનુ, રખડવાનું અને ન વાંચવાની અદમ્ય ઇચ્છા થાય છે. મને તો છેક કોલેજ સુધી આવી લાગણીઓ થતી હતી અને સરવાળે તેનું ફળ આપણા રીઝલ્ટમાં દેખાતું હતું. વેલ, હવે કવિનની પરીક્ષાઓ પતી ગઇ છે અને વેકેશન ચાલુ થઇ ગયું છે…

બીજાં કોઇને આવી ટેવ-સુટેવ હોય તો વિગતે લખવા વિનંતી. હાલમાં, હું કવિનની પાર્ટીમાં બીઝી છું 😉

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s