અપડેટ્સ – ૧૫૫

* નવેમ્બર મહિનામાં ૩૦૦ કિમી સાયકલિંગનો પ્લાન પડતો મૂકવામાં આવ્યો હતો, પણ ડિસેમ્બરમાં સતત રનિંગ-રનિંગ-સાયકલિંગની ઘટનાઓ બનવાની છે. ક્યાંક “હું પડિંગ”ની ઘટના બને તો નવાઇ નહી. મુંબઇ-ગોઆ સાયકલિંગ જાન્યુઆરીમાં છે, પણ “અપકમિંગ પ્રવાસ”ની ઘટના સાથે તેને “અકસ્માત” થતો હોવાથી ગોઆનો પ્લાન પણ પડતો મૂકવામાં આવશે (હકીકતમાં આ સિવાય મારી પાસે આપવા જેવા કોઇ અપડેટ્સ નથી ;)).

* ગયા રવિવારે ઘણાં સમય પછી લોંગ રનિંગ કરવામાં આવ્યું (૩૦.૫૦ વત્તા ૨.૫ કિમી વોકિંગ).

* ખોવાયેલા હેડફોન હજી નડે છે. નવાં ઓર્ડર કરવામાં આવ્યા છે, પણ એ “સ્કલ” માટેની “કેન્ડી” આવી નથી.

* લેપટોપ હવે લથડવા માંડ્યું છે, એટલે બીજો મોટો ખર્ચો આવી રહ્યો છે (જોકે ૩૩ ક્રોમ ટેબ્સ ખૂલ્લી હોય, વત્તા બીજી પ્રોફાઇલમાં બીજી દસેક ટેબ્સ ખૂલ્લી હોય તો શું થાય?)

* ઓ ઠંડી, તું ક્યાં છે?

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.