ઓઇલ કટોકટી

કવિન: પપ્પા, પેટ્રોલ-ઓઇલ ખતમ થઇ જશે તો પછી આપણે સાયકલમાં કયું ઓઇલ વાપરીશું?
હું: સિંગતેલ.

PS: કાલે સાયકલના ઓઇલનો ૧૦ લિટરનો ડબ્બો સ્ટોક કરી દેવામાં આવશે.

Advertisements

One thought on “ઓઇલ કટોકટી

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s