જ્યારે અમે નાના હતાં – ૯૯ ટકા

જૂની સીરીઝ યાદ આવી.

ચોથા ધોરણમાં હતો ત્યારે અમારી શાળામાં બહારથી (એટલે કે બીજી શાળામાંથી) એક નવી છોકરી આવેલી – નિયતી (કે એવું કંઇક નામ હતું). થોડા વખતમાં ખબર પડી કે એ તો બહુ હોશિંયાર છે. પહેલી પરીક્ષાનું એનું પરિણામ આવ્યું – ૯૯ ટકા. હા, ૯૯ ટકા. અમે તો ભારે શોકમાં આવી ગયા. કારણ? અમારા હોશિંયાર મિત્રો તો આજુ-બાજુ દેખાતા જ નહોતા (ઉમંગ, ભરત?) (અમને તો ગણવા જ નહી). એટલું જ નહી ભણવા ઉપરાંત તે નાટક, વકૃતત્વ વગેરેમાં પણ એટલી જ હોશિંયાર. એ એક જ વર્ષ અમારી શાળામાં રહી. પાંચમાં ધોરણમાં મોટી શાળા (વિનય મંદિરમાં) ગયા પછી કદાચ તેણે શહેર બદલ્યું. અત્યારે કહેતા શરમ આવે પણ મને એ વખતે આનંદ થયો કારણ કે મારો એક નંબર ઉપર આવ્યો 😉 અને પેલા આઘાતમાંથી થોડી રાહત મળી.

PS: આ પોસ્ટ કાલનાં આપ ના પરિણામો જોઇને યાદ આવી છે.

Advertisements

One thought on “જ્યારે અમે નાના હતાં – ૯૯ ટકા

  1. Hahahaha! Studious competitive kids problems 😀 I think we’ve all gone through this feeling of insecurity when a new kid enters the block and seems to be rather smart and also the relief when they leave.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s