જ્યારે અમે નાના હતાં – ૯૯ ટકા

જૂની સીરીઝ યાદ આવી.

ચોથા ધોરણમાં હતો ત્યારે અમારી શાળામાં બહારથી (એટલે કે બીજી શાળામાંથી) એક નવી છોકરી આવેલી – નિયતી (કે એવું કંઇક નામ હતું). થોડા વખતમાં ખબર પડી કે એ તો બહુ હોશિંયાર છે. પહેલી પરીક્ષાનું એનું પરિણામ આવ્યું – ૯૯ ટકા. હા, ૯૯ ટકા. અમે તો ભારે શોકમાં આવી ગયા. કારણ? અમારા હોશિંયાર મિત્રો તો આજુ-બાજુ દેખાતા જ નહોતા (ઉમંગ, ભરત?) (અમને તો ગણવા જ નહી). એટલું જ નહી ભણવા ઉપરાંત તે નાટક, વકૃતત્વ વગેરેમાં પણ એટલી જ હોશિંયાર. એ એક જ વર્ષ અમારી શાળામાં રહી. પાંચમાં ધોરણમાં મોટી શાળા (વિનય મંદિરમાં) ગયા પછી કદાચ તેણે શહેર બદલ્યું. અત્યારે કહેતા શરમ આવે પણ મને એ વખતે આનંદ થયો કારણ કે મારો એક નંબર ઉપર આવ્યો 😉 અને પેલા આઘાતમાંથી થોડી રાહત મળી.

PS: આ પોસ્ટ કાલનાં આપ ના પરિણામો જોઇને યાદ આવી છે.

One thought on “જ્યારે અમે નાના હતાં – ૯૯ ટકા

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.