ભ ભમરડાનો ભ

ટીચર: ભ એટલે ભમરડાનો ભ.

કવિન: ભમરડાને અંગ્રેજીમાં ‘બે બ્લેડ’ કહેવાય.

અમે: LoL

PS: ભમરડો, top વગેરે.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s