હોલા મેક્સિકો!

* લાંબી મુસાફરી, લેટ ફ્લાઇટ (ખરેખરમાં ફ્લાઇટો), ન્યૂયોર્કમાં બોરિંગ ૯+ કલાક અને જ્યાં અલ ચેપો હવે છૂટો ફરે છે એવી મેક્સિકો સીટીમાં આવી પહોંચ્યો.

* પહેલો દિવસ નાનકડો પિરામીડ જોવામાં, આજુ-બાજુ રખડવામાં અને ઉંઘવામાં ગયો. હજુ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવાનું બાકી છે, પણ નિયમ મુજબ તે આગલાં દિવસે જ બનશે 😀

* આજે હેકેથોનનો પહેલો દિવસ છે. અને, સવારમાંજ ધવલભાઇની સરપ્રાઇઝ મુલાકાત થઇ. દોડવાનો કાર્યક્રમ આજ પૂરતો તો પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે. આ શહેર સમુદ્રથી ૭,૦૦૦ ફીટની ઉંચાઈ પર છે, એટલે આગલી દોડ માટે અનુકુળ થઇ જવાશે.

* વિગતે પોસ્ટ કાલે કે પરમ દિવસે.

2 thoughts on “હોલા મેક્સિકો!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.