અપડેટ્સ – ૧૭૫

* ઓકે. છેવટે હવે અપડેટ્સની પોસ્ટ બને એવા અપડેટ્સ ભેગાં થયા ખરાં.

* પહેલાં તો અમારી સોસાયટીમાં એક માણસ આવ્યો, કવિનની અનલોક્ડ સાયકલ ચલાવીને લઇ ગયો. રસ્તામાં કવિનના મિત્રે તેને દેખ્યો અને તે અમને કહેવા આવ્યો. અમે દોડીને ત્યાં પહોંચ્યા, પણ તે ત્યાં હોય? સોબ સોબ. સાયકલની હાલત કંઇ સારી નહોતી પણ હજુ બે વર્ષ પણ નહોતાં થયા :/

* અને, કવિનની પરીક્ષા ચાલુ છે!

* એઝ યુઝયલ, વેકેશનનું પ્લાનિંગ થયું છે – એટલે કે આ વખતે હું એકલો દિવાળી મનાવીશ 😀

* વેકેશનમાં સાયકલિંગનું પ્લાનિંગ છે. જોઇએ છીએ, કેવું થાય છે.

* હા, આજકાલ ફેસબુકમાં શેરિંગ-બેરિંગ થાય છે એટલે અહીં આજની કડીઓ વિભાગ માખીઓ મારે છે. ફરીથી શરુ કરવામાં આવશે. તો આજે હાજર છે: આજની કડી

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s