નવી સાઇકલ

કે સાયકલ.

ફેસબુક વગેરેમાં તો મોટા ઉપાડે જાહેરાત કરી લીધેલી જ છે, એટલે કંઇ નવીનતા નથી. હજુ સુધી એક જ ટેસ્ટ રાઇડ કરી છે. આવતી રજાઓમાં લાંબી સફર કરવામાં આવશે. સાયકલ આ વખતે હાઇબ્રિડ (રોડ બાઇક અને એમ.ટી.બી. વચ્ચેની) લેવામાં આવી છે, જે અગાઉની સાયકલ કરતાં વજનમાં હલ્કી છે, તેમજ ટાયર પતળા અને મોટા (૨૬”ની જગ્યાએ ૨૮”) હોવાથી ઘર્ષણ (ના લાભાલાભ – યાદ છે, કોઇને??) ઓછું થાય અને આરામથી ચલાવી શકાય. સ્કોટ કંપની સ્વિત્ઝરલેન્ડની છે, સારી કંપની છે અને સરસ સાયકલ બનાવવા માટે જાણીતી છે.

હવે, સાયકલિંગની દોડવા પર અસર ન પડે તો સારું.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.