૧૩૩૩૩

* લો ત્યારે ૧૩,૩૩૩ અથવા અમેરિકામાં હોવ તો ૧૩૩,૩૩.[૧]

[૧] બ્લોગ સ્વતંત્રતા મુજબ અમને ગમે તે પોસ્ટ કરવાનો હક્ક છે 😀

PS: આ પોસ્ટ કાલ માટે હતી, પણ ભૂલથી આજે પોસ્ટ થઇ ગઇ!! એટલે હજી તમે મને આવતીકાલે પણ વિશ કરી શકો છો.

Advertisements

One thought on “૧૩૩૩૩

  1. હું ગુજરાતી વાંચી શકે છે, હું ગુજરાતી લખવામાં સમજી શકે છે, પરંતુ હું ગુજરાતી નથી લખી શકો છો. તેથી હું Google આ લખવા માટે ભાષાંતર મદદથી છું. કૃપા કરીને કોઈપણ ભૂલો માફ.

    અમેરિકામાં તમે ૧૩,૩૩૩ લખશે અને ૧૩૩,૩૩ યોગ્ય નથી. છ આંકડાના નંબરો અને મોટા ડાબી થી શરૂ દરેક 3 અંકો વચ્ચે અલ્પવિરામ છે.

    કોઈપણ ભૂલો હું વાક્યો કરવામાં કૃપા કરીને મને કહો. હું મારા ગુજરાતી વ્યાકરણ સુધારવા માંગો છો.

    આભાર!

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.