અપડેટ્સ – ૧૮૫ – બેંગ્લુરૂ

* આ વખતના અપડેટ્સ બેંગ્લુરૂથી છે. ઘણાં વખત પછી અહીં પાછો આવ્યો એટલે મજા આવી રહી છે. ટ્રાફિક સરસ છે, એટલે કે મુંબઈના ટ્રાફિક કરતાં પણ વધુ છે.

અત્્યાર સુધીતો કબન પાર્કમાં દોડવા અને ટીમ અહીં હોવાથી કામ કરવા (અને હા સરસ બ્રેકફાસ્ટ!) સિવાય બીજું કંઇ કર્યું નથી. ક્યાંય જવાનો કે કંઇ જોવાનો સમય પણ મળ્યો નથી કે મળશે નહી. મુંબઈ પાછા જઇને પણ બાકી રહેલાં કામ પતાવવા સિવાય બીજું કંઇ કામ જ નથી (એટલે કે નવરો છું) 🙂

અને હા, ખાસ કામ તો કવિનનું વાર્ષિક પરિણામ લેવા જવાનું છે!

* અહીં ગરમી પણ વધતી જાય છે. ૨૦૦૪ થી ૨૦૦૮ દર વર્ષે એક અઠવાડિયું જેવું અને ૨૦૦૮નો થોડો સમય અને પછી ૨૦૧૨નો અંત અને ૨૦૧૩નો પ્રથમ ચતુર્થ ભાગ અહીં વીતાવ્યા પછી આ વાત પાક્કી છે.

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.