એવું પણ બને…

.. ઝેરોક્ષ કરાવવા જઇએ અને પ્રિન્ટ આઉટ ભૂલી જઇએ.

.. પ્રિન્ટ આઉટ કરાવવા જઇએ અને પેન ડ્રાઇવ ભૂલી જઇએ.

.. પાન કાર્ડમાં આખું નામ લખાવવાનું ભૂલી જઇએ.

.. બેંક જઇએ અને ચાવી ભૂલી જઇએ.

.. સાયકલ ચલાવવા જઇએ અને પાણીની બોટલ ભૂલી જઇએ.

🙂

Advertisements

One thought on “એવું પણ બને…

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s