હલ્ક

હું હલ્ક છું.
હલ્ક જેટલો ભારે નથી કે લીલો નથી.
પણ, હું હંમેશા ગુસ્સે હોઉં છું.

🙂

Advertisements

One thought on “હલ્ક

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s