ઉડવું તો દોડવું!

* શિશિરભાઇએ ઉડતા પંજાબની (એટલે કે પંજાબની) ગંભીર સમસ્યા પર અને એક ગામે તેની સામે લીધેલા ઉપાય પર સરસ લેખ લખ્યો છે. રનિંગ અને સાયકલિંગ કે પછી એવી શારીરિક કસરત પણ તમને ફાલતુ વસ્તુઓમાં સમય આપવા દેતી નથી (દા.ત. ખાવું-પીવું કે ગામ-ગપાટાં મારવા કે ફેસબુકમાં ચોંટેલા રહેવું કે પછી પંચાત કરવી).

એટલે જ રનિંગને એક માત્ર કાયદા માન્ય ડ્રગ્સ કહેવાય છે 🙂

Advertisements

2 thoughts on “ઉડવું તો દોડવું!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s