કેડ

* વાંકો વળું તો મારી કેડ નમી જાય. ના, આ નવરાત્રિ વિશેની પોસ્ટ નથી. થયું એવું કે મને અચાનક જીમમાં જવાનો શોખ ઉપડ્યો અને એક જીમમાં એક દિવસનું ફ્રી ટ્રાયલ હતું તો મને થયું કે જઇ આવીએ. આજે સવારે ૭.૫ કિમી દોડ્યા પછી ત્યાં ગયો અને ટ્રેનરને મળ્યો અને કસરતની શરુઆત થઇ. થોડો સમય તો બધું બરાબર ચાલ્યું પણ પછી પગથી વજન ઉપાડવા જતાં કમરમાં એક ઝાટકો આવ્યો અને ઓહ મારી કમર! (મૂવ જોડે નહોતું!!) ત્યાર પછી ઘરે માંડ-માંડ રીક્ષામાં આવ્યો અને પછી હજુ સુધી કેડ વળતી નથી.

જીમનો પહેલો અને છેલ્લો દિવસ પૂરો. આપણે તો રનિંગ-સાયકલિંગ જ બરાબર છે, ભાઇઓ (અને બહેનો).

One thought on “કેડ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.