ધ ટેટૂ

* આજે એરપોર્ટ પર બોર્ડિંગ પાસની કતારમાં ઉભો હતો ત્યારે આગળ અને પાછળ લગભગ બધા લોકોના હાથમાં સરસ ટેટૂ હતા. આ જોઇને મારો હાથતો મને ફિક્કો લાગ્યો. આગળ જઇને એક જગ્યાએ નાસ્તો કરવા બેઠો ત્યાં સામે લગભગ મારા સાયકલિંગ ટેટૂ જેવું જ ટેટૂ એક જણના હાથમાં દેખાયું. હવે રહેવાયું નહી અને હાય-હેલ્લો કહ્યું ત્યારે ખબર પડીકે તે BRMમાં નિયમિત આવે છે અને આવતા અઠવાડિયે મારી સાથે રેસમાં પણ છે. એટલિસ્ટ, એરપોર્ટની બે ક્ષણો તો આનંદદાયક બની 🙂

2 thoughts on “ધ ટેટૂ

  1. શનિની પનોતી બેઠી છે. નબળો કાળ ચાલી રહ્યો છે. જાતકે સભાન રહેવું અને સંજોગો અનુકુળ ન બને ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખવું.

    નોંધ લેશોઃ આખી કાયનાત આપને ટેટૂ કરાવવા પાછળ પડી છે! કેમ કે, એકબાર હો ગયા તો ટુટે ના ફિર રિસ્તા ટેટૂ સે ટુટે ના…

    Liked by 1 person

    1. આભાર બગીચાના જ્યોતિષજી 😉 હા, હવે આવતા અઠવાડિયાની ભારે રેસ પૂરી થાય ત્યારે ત્યાં નવું ટેટૂ અથવા હાલના ટેટૂમાં રંગપૂરણી કરાવવાની ઇચ્છા ખરી. અને, એ ન્યાયે એકાદ પોસ્ટ પણ આવશે એ નફામાં!

      Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.