ફિરંગીઓ

* થોડા સમય પહેલા મુંબઈ સાયકલિંગ એન્થુઆસ્ટિક (MCE) ગ્રૂપનું ૨૦૧૯નું કેલેન્ડર મળ્યું. સરસ ડેસ્ક કેલેન્ડર. દરેક પાનાં પર સાયકલ સંબંધિત ફોટો, કેલેન્ડર અને તેની પાછળ કંઇક સાયકલિંગ ટીપ્સ-ટ્રીક્સ અને અન્ય માહિતીનો ભંડાર. ખાટલે એક જ ખોડ – એક પણ ફોટો મુંબઈના સાયકલિસ્ટનો નહી. બધાં જ ફિરંગીઓના ફોટાઓ. હું અહીં આ કેલેન્ડરનો ખાસ વાંક કાઢતો નથી, પણ આવું હવે દરેક રનિંગ-સાયકલિંગ ઇવેન્ટ કે જીમ-બોડીબિલ્ડિંગમાં વધતું જતું જોવા મળે છે. લોકો હજુ પણ ધોળી ચામડીથી અંજાઇ-આકર્ષી જાય છે!!

2 thoughts on “ફિરંગીઓ

  1. ભારતીયો માં ધોળીયાઓ ની ગુલામીપણું માનસિક રીતે ઘર કરી ગયું છે. જોવોને 200 વર્ષ અંગ્રેજોની ગુલામી પછી હવે ધોળી ચામડીની એક સ્ત્રી ની આ ગુલામી આજે પણ કરતા ફરે છે.

    Like

  2. ભારતમાં પણ અમુક લોકો પોતાને ધોડિયા માની બેઠા છે. એટલે ધોડિયાઓ ની સંસ્કૃતિ ભારતમાં વધતી જાય છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો નાશ થતો જાય છે. . . આપ સંસ્કૃતિ વિષે પણ એક લેખ લખો તેવી વિનંતી.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.