બ્રેવે!

* લખાય બ્રેવેટ (Brevet) પણ બોલાય બ્રેવે. આમ પણ, ફ્રેંચ ભાષા ખરી એટલે તેની નવીનતા તો હોય જ. મારી સાયકલિંગ રાઇડ્સની જૂની પોસ્ટ્સમાં તમને BRM નામનો બહુ ઉલ્લેખ જોવા મળ્યો હશે. દર ચાર વર્ષે થતા બ્રેવે પેરિસ-બ્રેસ્ટ-પેરિસ રાઇડ પર એક સરસ મુવી Brevet બન્યું છે. પહેલી વાર Vimeo પર ઓનડિમાન્ડ મુવી લીધું છે, અને સંપૂર્ણ રીતે પૈસા વસૂલ છે. તમને ઉપરોક્ત લિંક પર ટ્રેલર તો જોવા મળશે જ. અને હા, ૨૦૧૯ પરનું મુવી બને તો હું ક્યાંક રેન્ડમ ખૂણે ઝડપાઇ શકું છું. એ બધી વિગતો પછીની પોસ્ટ અથવા પછી ક્યારેક!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.