સાફ-સફાઇ!

સાફ-સફાઇ મને બહુ ગમે. હું સમયાંતરે ઇમેલ, જીમેલ અને ડેસ્કની (ના, તમે ધાર્યો હતો એવો પ્રાસ બેસતો ત્રીજો શબ્દ અહીં નહી આવે!) સાફ-સફાઇ કરતો રહું છું. છેલ્લાં થોડા દિવસોથી ફેસબૂકમાંથી પણ કચરો સાફ કરી રહ્યો છું. આ ઉપરથી યાદ આવ્યું કે,

કરતાં સોબત શ્વાનની બે બાજુનું દુ:ખ
ખિજ્યું કરડે પિંડીએ રિઝ્યું ચાટે મુખ

સંદર્ભ

અને ફરીથી યાદ આવ્યું કે મારે મારી સાયકલ સાફ કરવાની છે, જે માટે ચેઇન-ક્લિનર સ્પ્રે લાવવાનું છે, જે માટે કદાચ આવતા મહિનાના બજેટની રાહ જોવી પડશે! 😀

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.