મારી ડ્રીમ જોબ – મોજાજોજો!

.. એટલે કે મોજાંની એક મસ્ત દુકાન બનાવવાની.

આ પણ જુઓ: સોકડોપિંગ

Advertisements

મોજો જોજો

* એમાં થયું એવું કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પેલું મોજા વાળું એકાઉન્ટ ફોલો કર્યા પછી, રાત્રે હું ઢગલાબંધ મોજાં ખરીદતો હોઉં એવું સપનું આવ્યું. ચોમાસું ઇઝ કમિંગ એટલે કદાચ આવ્યું હશે. હવે, સાયકલિંગ-રનિંગમાં સૌથી મોટી તકલીફ ભીનાં-ભીનાં બૂટ-મોજાની રહેશે એટલે એક સારાં સેન્ડલ લેવાનું નક્કી કર્યું છે. જોઇએ છીએ, બજેટ છે કે નહી 🙂