વગેરે વગેરે

આ  પાનું પહેલાં બનાવેલાં વગેરે-વગેરે ઉર્ફે misc પાનાંઓનું પિતૃ-પાનું છે.

* કક્કો

* કહેવતો

* પુસ્તક – પેંગ્વિન ઉડી શકે છે

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s