પાટણની મુલાકાતે..

* અત્યારે ટ્રેનમાં બેઠો-બેઠો આ પોસ્ટ લખી રહ્યો છું. લેપટોપની બેટરી બહુ ઓછી છે – આમ પણ, ભંગાર લેપટોપ છે અને આ ટાટાનું ડોન્ગલ ઇન્ટરનેટ બહુ પાવર ખાઇ જાય છે. કાલે પાટણમાં એન.આર.આઇની એક કોન્ફરન્સમાં જવાનું છે – ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમનું પ્રેઝન્ટેશન પણ છે. પાટણ જોવાનો મોકો તો નહી મળે 😦 પણ જો મળે તો કંઇક બાકી રહી ગયેલ જોઇ લેવું છે. પરમ દિવસે તો પાછાં આવી જવાનું છે અને પછી તો એક પછી એક સરસ એવા પ્રસંગો છે જ.

અપડેટ: પછી ખબર પડી કે તે કોન્ફરન્સ તો, મહેસાણા જોડે, સેફ્રોની રીસોર્ટમાં છે. અરરર, ત્યાં સુધી પહોંચતા અને પછી ખાસ તો રાત્રે અમદાવાદ પાછાં આવતાં, બમ્બૈયા ભાષામાં કહીએ તો વાટ લાગી ગઇ, ખરેખર.

કોન્ફરન્સમાં સાંભળેલો એક જોક્સ:  એક વખત એક ગુજરાતી બિઝનેસમેન મરીને ઉપર પહોંચે છે, તેનો પાપ-પુણ્યનોચોપડો ચિત્રગુપ્ત જુએ છે અને કહે છે કે તારા પૃથ્વી પરનાં પાપ અને પુણ્ય બન્ને સરખાં છે – બોલ ત્યારે ક્યાં જવું છે – સ્વર્ગમાં કે નર્કમાં? સ્માર્ટ બિઝનેસમેને જવાબ આપ્યો: જ્યાં વધુ નફો હોય ત્યાં..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.