બે દિવસ

* આ બે દિવસ – એટલે કે – ૩૦ અને ૩૧મી.

૩૦મીએ નો હોર્ન ડે હતો. જોકે મારી પાસે કોઈ જ પ્રકારનું વાહન ન હોવાથી એવો કોઈ જ સવાલ નથી કે હું પીપોડું વગાડું. એક દિવસ પૂરતું આઈ-પોડ બંધ રાખ્યું. બપોરે નક્કી કર્યું કે આજે સૂઈ જવું નથી પણ કંઈક ડેબિયનનાં બગ સોલ્વ કરવા છે. છતાં ૩.૩૦ જેટલા વાગે આંખ બંધ થઈ ગઈ અને ઉઠ્યો ત્યારે પાંચ વાગી ગયા હતા. શનિ-રવિ મને બે પ્રકારનાં શોખ ઉપડે છે – ૧. સાંજે ઘરમાં ન રહેવાનો અને ૨. જરુર વગરની ખરીદી કરવાની. કેમેરા રીપેર કરવા આપ્યો હતો, તે લેવા ગયો તો રીપેર કરવા વાળાએ એક નવો પ્રોબ્લેમ ઉભો કર્યો, કોમન સેન્સ ખરેખર અનકોમન હોય છે. કોકીએ થોડી ખરીદી કરી, ખાખરા લીધા. કવિને પ્લાસ્ટિકની હોકી-સ્ટિક લેવડાવી જે ઘરે આવ્યા પછી ૩૦ મિનિટમાં તોડી નાખી.

આજે એકદમ આળસુ દિવસ જાય તેમ લાગે છે. ચોપડીઓ ગોઠવી. કવિન જોડે ક્રિકેટ રમ્યો. બપોરે ઉપરનાં માળે કંઈક કામ ચાલતું હતું એટલે ઊંઘ ન આવી. સાંજે એસ.જી.રોડ પર આવેલ ગેલોપ્સ મોલમાં ગયા, કંઈ ન લીધું અને ચોઈસનાં થીન ક્રસ્ટ પીઝા વગેરે ઝાપટીને પાછા આવ્યા.

હવે, રાત્રે એલિસ ઈન વન્ડરલેન્ડ નોવેલ બાકી પડી છે તે પૂરી કરવાનો પ્લાન છે..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.