ચાંદામામા!

* ચંદ્રપુરી એપાર્ટમેન્ટનાં નિવાસી કાર્તિકકોકીકવિન તરફથી ચંદ્રયાનમાંથી મળેલ ચિત્ર સાથે સમગ્ર ભારતને અભિનંદન!

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.