આજની કડી

* કાઉચ પોટેટો અથવા જરાય ન ચાલતા (એટલે કે થોડા સમય પહેલાનાં મારા જેવા) લોકોએ ખાસ જોવા, સમજવા અને પછી ચાલવા જેવો વિડીઓ.

(સોર્સ: ગોપાલ દ્વારા)

Advertisements

2 thoughts on “આજની કડી

  1. મારા માટે બહુ જ જાણવાલાયક વિડીયો. હું તો આખો દિવસ પલાઠી વળી ને ઓફીસ માં બેસી રહું છું ને રાત્રે ઘેર જઈને જમીને સુઈ જાઉં છું. સવારે પણ વોકિંગ નથી કરતો.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s