અમદાવાદનો રીક્ષાવાળો

* આજે સવારે ફાટેલાં શૂઝ સંધાવવા માટે મોચીજીની સર્ચ કરતો હતો ત્યારે એક રીક્ષા ઉભેલી જોવા મળી. કંઈક નવું લાગ્યું એટલે રીક્ષાવાળાને વિનંતી કરી કે, એક ફોટો લેવા દેશો? તો તેમણે કહ્યું અરે, બે-ત્રણ લો. પછી, અંદરથી રીક્ષા બતાવી અને એ ટુરિસ્ટ ગાઈડ તરીકે કામ કરે છે એમ કહી એમની સજેશન બુક (ટ્રાવેલર્સ તરફથી આવેલા પ્રતિભાવો વગેરે..) બતાવી. અમદાવાદ મિરરમાં પણ એમના વિશે લેખ પણ આવેલો. બિચારા રીક્ષાવાળાઓ, ૯૯ ટકા ખરાબ રીક્ષાવાળાઓને કારણે ૧ ટકા સારા લોકો બદનામ થાય છે. વેલ, ફોટાઓ નીચે છે. કોઈને એમનો (ઉદયભાઈ) મોબાઈલ નંબર જોઈતો હોય તો કહેજો.

   

કહેવાતા ‘ગાંધીયનો’ કરતાં તો આ ભાઈ લાખ દરજ્જે સારા. એટલિસ્ટ, કંઈ (સારું) કામ તો કરે છે. બાકીના ગાંધીયનોથી તો રામ હી રાખે.

Advertisements

6 thoughts on “અમદાવાદનો રીક્ષાવાળો

  1. બિચારા રીક્ષાવાળાઓ, ૯૯ ટકા ખરાબ રીક્ષાવાળાઓને કારણે ૧ ટકા સારા લોકો બદનામ થાય છે 😀 EPIC 😛

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s